Konsultacje psychologiczne


Konsultacja psychologiczna to spotkanie mające na celu rozpoznanie problemów, z którymi przychodzi klient lub para, a także ustalenie jakiej formy pomocy problemy te będą wymagać.

Spotkanie takie ma zatem charakter diagnostyczny i nie jest jeszcze terapią, jednak w trakcie konsultacji nie jest wykluczone również udzielenie wsparcia w pojedynczej, trudnej sprawie.

Konsultacje mogą być wstępem do psychoterapii. Konsultacje zajmują średnio trzy do pięciu spotkań, czasem mniej.
W moim gabinecie prowadzę konsultacje indywidualne lub małżeńskie (pary).

Konsultacja psychologiczna jest skierowana do tych którzy:

  • nie podjęli jeszcze decyzji o rozpoczęciu terapii, chcą przedstawić terapeucie swój problem, uzyskać wsparcie i przedyskutować możliwość terapii, a także określić cele, do jakich miałaby zmierzać terapia,
  • czują się bezradni wobec swoich problemów, nie radzą sobie z trudnościami codziennego życia,
  • chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z bliskimi,
  • czują się samotni w swoim cierpieniu i niezdolni do samodzielnego podjęcia ważnych dla nich decyzji,
  • szukają pomocy w zmianie swojej aktualnej sytuacji lub ogólnie „w zmianie swojego życia”,
  • przeżywają kryzys w swoim związku i nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić.
parallax background

„Emocjonalna izolacja stanowi większe ryzyko dla zdrowia

niż palenie papierosów czy wysokie ciśnienie krwi,

przed którymi tak się wszystkich przestrzega!”


James House (socjolog, University of Michigan)